ASANSÖR Arıza Bakım Onarım

Hasel Asansörleri; Asansörlerinizin arızalarının belirlenerek en kısa sürede tamir ve bakımının yapılıp çalışmaya başlamasını sağlar.

Asansör tesislerinde uygulanan bakım prosedürü, EN 2168 Standardında verilen "Asansör Bakım Kuralları" ve EN 10922 Standardında verilen hususlara uygun olmalıdır. Bakım işlemi elektrikle çalışan insan ve yük asansörleri için en çok 6 ayda bir yapılmalıdır. Her asansörün bakımı, bakım talimatında bulunan hususlara uygun olarak, bakım yapmakla yetkili kişiler olan "bakım personeli" tarafından yapılmalı ve her bakım sonuçları bir "bakım raporu" ile tespit edilmelidir.

Bakım prosedürü ve detayları bir talimatname ile belirlenmiştir. Burada asansörü oluşturan elemanların bakım aralığı, ayarları, toleransları ölçüleri ve kullanma koşulları bulunmaktadır. Bakım işlemi, bakım aralığının başında yapılmalıdır. İşletmeden alınan asansörlerin bakımını yapmaya gerek yoktur. Tüm elemanların bakım aralıkları yapımcı tarafından saptanmalıdır. Bakımı yapacak personel, Belediyelerin veya diğer ilgili kuruluşların yetkili kıldığı ve yetki belgeli teknik eleman olmalıdır.

Bakım, bir sistemdeki teknik elemanların yapısının olması gerektiği durumun, korunması, yeniden kazandırılması ve mevcut durumun tespit edilip, değerlendirilmesi için gerekli önlemler topluluğu olarak tarif edilir. Asansör tesisleri, insan hayatı ve mal güvenliği bakımından diğer makina sistemlerinden daha yüksek emniyet ve güvenirliliğe sahip olmalıdır. Uygulanacak planlı ve sistematik bir bakım yöntemiyle asansörden beklenen kesintisiz ve güvenilir çalışma süresi uzatılıp, tamire ihtiyaç azaltılabilir

Basit bir bakım, temizleme, yağlama ve küçük ayarlamaları kapsar. Bazı hallerde tamir ve aşınmış veya kırılmış parçalara değiştirilmesi işlemlerini içerir. Ancak günümüzde asansör tesislerinin bakımında sadece bu basit yöntemi uygulaması yeterli olmamaktadır. Bunlara ilave olarak koruyucu ve planlı bir bakım sözleşmesi yapılmalı, Standart ve Yönetmeliklere uyulmalıdır. Eğitilmiş ve tecrübeli bakım personeliyle, uygun hazırlanmış bakım talimatına göre en az 6 ayda bir defa bakım yapılmalıdır.